lean gry

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. lean szkolenia Priorytetowym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.